Schedule

04.01

Dan Weiss Starebaby Recor...

Nu Blu 151

Full Schedule

Projects

Dan Weiss Trio

  • Dan Weiss (drums)
  • Jacob Sacks (piano)
  • Thomas Morgan (bass)

Dan Weiss Solo Drumset

  • Dan Weiss (drums)

Dan Weiss / Ari Hoenig Duo

Dan Weiss / Miles Okazaki Duo